EN DE

CCTV- Kamerové systémy

Kamerové systémy (CCTV) umožňujú vizuálnu kontrolu a monitorovanie oblastí stráženého priestoru a plnia tak funkciu bezpečnostného alebo dohľadového systému a dokážu poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

Výpovednú hodnotu určuje kvalita a detailnosť obrazu.

Preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkam náročnosti aplikácie, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poverenostným podmienkam a pod.

S rastúcimi nárokmi na kvalitu obrazu prichádzajú od výrobcov stále nové technické riešenia, preto je inovácia v tomto segmente zabezpečenia objektov veľmi rýchla.
Ponuku CCTV zahŕňa analógové aj IP kamery so záznamovými zariadeniami (DVR, NVR) a množstvo najrôznejších doplnkov (objektívy, kryty, držiaky, zdroje, káble, konektory, prevodníky atď.)